Rychlý kontakt:
Tel.(+420) 724 906 009,
kramolis@freewood.cz

Sušárny řeziva a tepelné ošetření palet ISPM15Charakteristika a určení sušáren

Sušárny slouží pro úpravu dřeva a řeziva, kdy za současného působení tepla, vlhčení a proudění vzduchu dochází k řízenému úbytku vlhkosti dřeva na požadovanou hodnotu. Cílem procesu je zachování tvaru a barvy dřeva při maximální eliminaci praskání a tvorby dalších defektů.
Dle požadované kapacity sušení se nabízí komory v mnoha velikostech od 20 do 200 m3 řeziva.
Plášť sušící komory tvoří hliník a nerezová ocel.
Izolaci stěn pláště tvoří hliníkové kazety vyplněné tepelnou izolací tl. 100 mm.
Izolaci stropu tvoří sendvičové panely vyplněné tepelnou izolací tl. 80 + 40 mm.
Nejčastější způsob provedení otvoru pro zavážení řeziva do sušárny tvoří posuvná vrata s hydraulickým zvedacím mechanismem. Nosná konstrukce vrat je rovná, nebo zatočená o 90°, tzv.za roh. V nabídce máme také vrata křídlová na pantech a vertikálně skládací.
Izolaci vrat tvoří tepelná izolace tl. 100 mm
Vstup je čelní pro VZV, nebo boční po kolejích.
Proudění vzduchu zajišťují reverzní ventilátory.
Vlhčení vzduchu tryskami pomocí tlakové studené vody.
Vytápění sušárny může být teplovodní, kdy médium tvoří horká voda z externího boileru, nebo přímé horkovzdušné, kdy topné médium tvoří elektrická energie, topný olej, nafta nebo plyn.
Přímé horkovzdušné vytápění pomocí plynu je integrováno přímo do sušící komory a nevyžaduje další investice.
Součástí komory jsou boční inspekční dveře.
Odolnost sušárny proti větru je 70 kg/m2. Odolnost sušárny proti sněhu je 150 kg/m2. Hlučnost 68 – 70 dbA.
Proces sušení řídí plně automatizovaný systém VENUS 2500 vybavený řídícím SW SYSTEM RX.
Řídící SW obsahuje dva samostatné moduly, modul pro sušení dřeva a modul pro tepelné ošetření ISPM15.
SW se instaluje na stávající kancelářské PC zákazníka.
Kvalitu sušícího procesu hlídá celá řada pomocných zařízení, jako sondy teploty, vlhkosti, rychlosti a rovnoměrnosti proudění vzduchu, řízení otáček ventilátoru apod.
Pro maximální ekonomiku sušení jsou všechny systémy navrženy na míru každé sušící komory s cílem dosažení co nejvyšší efektivity.

Popis jednotlivých součástí sušárny

a) Nosná konstrukce

Obvodová nosná konstrukce je kompletně vyrobena ze speciálních lisovaných profilů, které jsou nadrozměrné a zesílené, vyrobené na matricích výrobce sušáren BIGONDRY. Stropní a čelní nosné konstrukce jsou kompletně vyrobeny ze speciálních hliníkových profilů, spojených do modulů. Příčné nosníky obsahují zvýšené množství spojů, aby se snížila výška střešních panelů.b) Izolace

Izolační vrstva je tvořena "nezávislými rámy" obsahujícími izolační vrstvu.
Vnější povrchová úprava je provedena žebrovaných hliníkovými plechy pro odvodnění
možné vnitřní kondenzace.
Spoje jsou kompletně realizovány pomocí nerezových vrutů a šroubů.
Všechny spoje jsou tepelně izolovány speciálním těsněním, aby se vyrušily tepelné
mosty a pro zajištění dokonalé těsnosti i při vysokých teplotách (nad 100 °).
Vnitřní hliníkové desky jsou o síle 0,8 mm. Měrná hmotnost izolace je 90 kg/m3.c) Ventilace

Axiální ventilátory se symetrickými čepelemi jsou kompletně vyrobeny z hliníku. Uložení ventilátorů je v nerezové oceli AISI 304. Nabízí maximální výkon a optimální větrání s nejlepšími výsledky v obou směrech otáčení. Průměr kol je 900 mm, nakloněné lopatky jsou nainstalovány na speciálním náboji. Velikost a výkon ventilátorů je dimenzována na ¾ potřebné zátěže, což zaručuje delší životnost motorů.

Elektromotor v hliníkovém odlitku odolává vysokým teplotám až do 90 ° C a okolním podmínkám s vlhkostí až 100%

 • Stupeň krytí IP55
 • ložiska HT (pro vysoké teploty) se speciálním mazáním
 • hřídel z nerezové oceli
 • motor uzavřen (bez větrání)
 • speciální izolační těsnění je umístěno přímo na hnací hřídeli, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti do motoru

c 1) Ventilátory ve stropním podhleduc 2) Reversní ventilátory typu DELTAc 3) Ventilátorové věžed) Vytápění

Způsob vytápěníTopné médium
Topné akumulátoryHorká voda
Horká voda pod tlakem
Pára
Kotle a boilery Plyn, topný olej, nafta
Dřevní odpad, štěpka, piliny, kůra
Manuální, nebo automatický provoz
Přímé (horký vzduch) Plyn
Nafta, pohonné hmoty
Dřevo
Elektrická energie


d 1) Topné akumulátoryd 2) Kotle a boilery
d 3) Přímé vytápění pomocí horkého vzduchu

d 3.1) Plyn, nebo pohonné hmoty, nepřímý systém s klasickými hořákyd 3.2) Přímé plynové topení s volným plamenemd 3.3) Plyn, nebo pohonné hmoty, nepřímý systém, hořáky s odtahem

Skládá se z jednotky spalovací komory s hořáky a výměníku tepla, který je složený z trubek z nerezové oceli AISI 316. Spaliny nikdy nepřijdou do kontaktu se vzduchem sušící komory, aby se zabránilo jakémukoliv riziku požáru.

Plynový hořák je opatřen:
 • ovládacím panelem s elektronickým spínačem
 • ionizační kontrolou plamene
 • elektronickým zapalováním
 • dvojčinným plynovým ventilem (100% bezpečnost)
 • Bezpečnostním tlakovým spínačem s přepínačem průtoku
 • výstražnými světelnými identifikátory chodu
 • dalším odtahovým ventilátorem kouře včetně radiálního ventilátoru odtahu

Přímotopný systém je velmi úsporný, protože topení je integrováno uvnitř sušárny a není nutný kapalinový okruh.d 3.4) Generátory horkého vzduchu z dřeva a dřevního odpadud 3.5) Elektrické odporové topeníe) Ventilace vzduchu / komíny

Větrací mřížky jsou vyrobeny z hliníku, otevírání je pomocí servomotorů. Regulace otvoru v závislosti na klimatických podmínkách uvnitř sušárny udržuje stabilní klima a maximálně spoří energie. Stavitelná samomazná pouzdra zajišťují mnoho let pravidelný a bezúdržbový provoz.

e 1) Ventilace vzduchu / komíny na stěnáche 2) Ventilace vzduchu / komíny na střešee 3) Zvukotěsná ventilace vzduchu / komínye 4) Ventilace vzduchu / komíny vybavené rekuperací, nebo rekuperací se zvýšenou účinností
f) Vlhčení vzduchu

f 1) Vlhčení vzduchu s tlakem 3 BarNízký tlak vody systému vlhčení do 3 bar vytváří malé kapičky vody díky speciální trysce, která zaručuje rovnováhu vlhkosti uvnitř komory, čímž se snižuje čas klimatizace na začátku cyklů a eliminují se barevné změny a praskání dřeva. Každá komora je opatřena mnoha tryskami umístěnými na nerez potrubí AISI 304. Mohou být demontovány pro případné čištění a údržbu.


f 2) Vlhčení vzduchu s tlakem 80 Barf 3) Rozprašování vody se vzduchemf 4) Zásobníky páryg) Mezistrop s usměrňovači proudění vzduchuMezistrop umožňuje perfektní cirkulaci vzduchu uvnitř komory. Horizontální usměrňovače jsou vyrobeny z PVC, gumy, nebo hliníku a jsou vybaveny kladkami s válečky.

g 1) Mobilní mezistropg 2) Boční usměrňovačeh) Vrata

h 1) Posuvná vrata

Vrata jsou postavené ze speciálního extrudovaného hliníku. Obsahují speciální těsnění, které je schopno odolávat teplotám vyšším než 100 ° C pro dokonalé hermetické utěsnění komory. Izolace viz.izolace stěn. Dveře jsou posuvné. Obsahují hydraulický zvedací systém a posuvový mechanizmus.h 2) Posuvná vrata se zalomením dráhy o 90° za rohh 3) Křídlová vrata s pantyh 4) Skládací vrata se zvedánímh 5) Vrata s mechanismem “Gilotina“h 6) Těžká vrata s elektrickým pohonemh 7) Zavážení materiálu po kolejíchi) Inspekční dveře vsazené v boční stěněj) Elektrorozvodna

Elektrická deska je sestavena v souladu s mezinárodními právními předpisy, v samostatné skříni, stupeň ochrany IP55. Elektrický systém je postaven na spojení mezi rozvaděči a všemi automatizovanými systémy, a mezi řídící jednotkou a rozvaděči (umístění max. 5 m od komory). V případě vystavení vysokým teplotám a / nebo pokud je zapotřebí elektromagnetické kompatibility, aby se zabránilo rušení, mohou být použity silikonové kabely.k) Automatický řídící systém VENUS 2500

Umožňuje3 stupně řízení
 • manuální
 • řízení mikroprocesorem z ovládacího panelu
 • přes PC pomocí grafického zobrazení

Pro vzdálenou kontrolu funkcí sušárny je možné připojení přes internet. Obsahuje více než 250 standardních programů + možnost individuálního nastavení s uložením nového programu.

Funkce sušárny
 • Sušení + tepelné ošetření ISPM 15

Obsahuje
 • 2 sondy teploty vzduchu
 • 2 sondy EMC
 • 8 sond vlhkosti dřeva
 • 8 sond teploty dřeva

Sušárna pracuje s 8 až 24 fázemi sušení.

Typy fází
 • předehřev
 • počáteční limatizace
 • sušení
 • vyrovnávání
 • konečná klimatizace
 • chlazení
 • tepelné ošetření ISPM 15

Tento plně automatický systém řízení mikroprocesorem, připojitelný přes rozhraní k PC, umožňuje přímé ovládání parametrů sušení. Umožňuje 8 fází sušení s různými kroky, s možností nastavení teploty, rychlosti sušení a rychlosti ventilátoru. Systém zahrnuje již 24 přednastavených sušicích cyklů dle druhu sušeného dřeva. Každý přednastavený cyklus lze upravit a přizpůsobit dle požadavku zákazníka, a poté je uložen.

VENUS 2500 je možné připojit prostřednictvím telefonních kabelů k PC a může přenášet řídicí data do počítače, který umožňuje sledování údajů pod operačním systémem Windows ®.l) interface a SWm) Aplikace ISPM 15

Tepelné ošetření řeziva (palet) dle normy ISPM 15 pro sterilizaci během 30 minut na 56°C.n) Frekvenční měniče ventilátorů s invertorem

Měniče jsou používány k řízené regulaci otáček ventilátoru.
Stupeň ochrany IP 20.
Umožňují snížení nákladů, optimalizaci spotřeby energie a zvýšení pohodlí uživatelů.
Doporučené využití je zvláště při sušení větších dimenzí tvrdého dřeva.

Hlavní funkce frekvenčního modulátoru:
 • regulace rychlosti ventilátorů
 • úspora energie 16
 • snížení hluku
 • tepelná ochrana motorů


Prostor pro Vaše otázky

Zaujaly Vás sušárny dřeva BIGONDRY a rádi by jste se nezávazně na něco zeptali?
Využijte prosím Prostor pro Vaše otázky