Rychlý kontakt:
Tel.(+420) 724 906 009,
kramolis@freewood.cz

Komory na ošetření dřeva
při vysokých teplotách 180 až 230°C

Komory na ošetření dřeva při vysokých teplotách 180 až 230°C

Charakteristika a určení sušáren

Komory slouží pro tepelné ošetření řeziva, kdy za vysokých teplot dřevo získává vlastnosti starého, případně pomalu rostoucího tropického dřeva.

Komory na ošetření dřeva při vysokých teplotách 180 až 230°C

Pro takové dřevo je typické tmavé zabarvení. Stupeň zabarvení lze ovlivnit výškou teploty v komoře.

Vysokou teplotou ošetřené dřevo má zvýšenou odolnost proti vlivům počasí, a to i bez použití ochranných nátěrů. Své uplatnění tak nalezne např. jako podlaha teras, chodníky kolem bazénů, dřevěné opláštění budov, povrchová vrstva dveří a oken, venkovní dřevěný nábytek, apod.

Při teplotách nad 200°C vzniká vysoké riziko požáru v případě vniknutí kyslíku do komory. Komory musí být tedy naprosto vzduchotěsné, a to i po delší době provozu, při kterém uvnitř komory vzniká vysoce agresivní prostředí.

Komory jsou kompletně z nerezové oceli a všechny spoje jsou provedeny sváry. Komory se z bezpečnostních a časových důvodů vyrábí a kompletují ve výrobním závodě a k zákazníkovi se přepravují již hotové. Standardní kapacita je od 4 do 25 m3 řeziva.

K vytápění se používá integrované horkovzdušné plynové či elektrické topení, nebo topení s externím ohřevem olejové náplně.

Komory na ošetření dřeva při vysokých teplotách 180 až 230°C

První vysokoteplotní komory společnost BIGonDRY vyrobila a uvedla do provozu v roce 2004. Od té doby také provozuje jednu vlastní komoru. Tímto způsobem získává vlastní zkušenosti s dlouhodobým provozem a nabyté poznatky uvádí do praxe při výrobě dalších komor.

Prostor pro Vaše otázky

Zaujaly Vás vysokoteplotní komory BIGonDRY a rádi by jste se nezávazně na něco zeptali?
Využijte prosím Prostor pro Vaše otázky